Voorwaarden

Om deel te nemen aan deze wedstrijd dienen de ingediende manuscripten aan onderstaande voorwaarden te voldoen:
  • een fictieverhaal
  • nog niet uitgegeven in Vlaanderen
  • geschreven door een vlaamse auteur (vlaamse auteur = wonen in Vlaanderen)
  • maximum 40.000 woorden
  • aangeleverd in pdf-formaat (formaat A5, lettergrootte 11pt)
  • er wordt slechts 1 verhaal per auteur toegestaan