REGLEMENT

1.
De Literatuurprijs wordt uitgereikt door Uitgeverij Het Punt, Baasrodestraat 118, 9200 Dendermonde. (www.uitgeverijhetpunt.be)

2.
De Literatuurprijs bestaat uit 3 verschillende prijzen:

 • eerste prijs van de vakjury: GRATIS uitgave van het winnende manuscript waarbij de auteur 100 gratis boeken krijgt van deze uitgave.
 • tweede prijs van de vakjury: GRATIS uitgave van het winnende manuscript waarbij de auteur 75 gratis boeken krijgt van deze uitgave.
 • prijs van de lezersjury: GRATIS uitgave van het winnende manuscript waarbij de auteur 50 gratis boeken krijgt van deze uitgave.

3.
Uitgeverij Het Punt stelt uit de ingezonden manuscripten een Longlist samen van max. 30 titels. Uitgeverij Het Punt mag manuscripten weigeren zonder opgave van reden. Uit deze longlist kiest de lezersjury 10 titels die de shortlist vormen. Uit de shortlist kiest de vakjury de winnaar van de eerste en tweede prijs, de lezersjury kiest de winnaar van de lezersprijs.

4.
Deadlines:

 • 31 mei 2017: indienen manuscripten
 • 31 juni 2017: bekendmaking Longlist
 • 31 juli 2017: bekendmaking Shortlist
 • 23 september 2017: bekendmaking winnaars

4.
Om deel te nemen aan deze wedstrijd dienen de ingediende manuscripten aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • een fictieverhaal
 • nog niet uitgegeven in Vlaanderen
 • geschreven door een vlaamse auteur (vlaamse auteur = wonen in Vlaanderen)
 • maximum 40.000 woorden
 • aangeleverd in pdf-formaat (formaat A5, lettergrootte 11pt)
 • Er wordt slechts 1 verhaal per auteur toegestaan

5.
Leden van de vakjury of de lezersjury kunnen niet deelnemen aan deze wedstrijd.

6.
Tegen de beslissingen van de vakjury, lezersjury of Uitgeverij Het Punt is geen beroep mogelijk.

7.
De winnende manuscripten mogen door Uitgeverij Het Punt gebruikt worden voor promotiedoeleinden.

8. Voor de winnende manuscripten zal een uitgeverscontract worden opgemaakt. Je kan dit hier bekijken.